این صفحه جهت ارتباط کلیه شهروندان عزیز استان سیستان وبلوچستان ومسوولان محترم با مدیریت هامون پرس ایجاد گردیده است
شماره تماس سردبیر :
۰۹۲۱۹۵۱۵۳۰۹
۰۹۳۹۵۴۲۵۵۷۲
یزدان پناه
ایمیل:hamounpresskhabr@gmail.com 
http://tlgrm.me/hamounpresskhabar
http://Instagram.com/hamounpress.ir

هامون پرس | تحلیل اخبار استان سیستان وبلوچستان